Tjenester

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:


Ferskvannsbiologen as


Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen


Postadresse:

Postboks 127

8411 LødingenMob: +47 911 09459

E-post:

oyvind@ferskvannsbiologen.net

Tjenester

Ferskvannsbiologen leverer tjenester innenfor feltene ferskvannsøkologi og vassdragsforvaltning.Ferskvannsøkologi: 


    - Tradisjonelle fiskebiologiske undersøkelser

       - Garnfiske

       - Elektrofiske

       - Bestandsestimering


    - Kartlegging og overvåkning av anadrom laksefisk

       - Registrering av oppvandring / nedvandring

       - Gytefiskregistrering


    - Kurs og foredrag


Vassdragsforvaltning: 

   

    - Elverestaurering

       - Avbøtende tiltak for redusert vannføring

       - Tilbakeføring til naturlig tilstand

       - Tilrettelegging for fiske


    - Konsekvensutredninger

       - Utbygging av vannkraft

       - Verneplaner

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus