Rapporter

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:


Ferskvannsbiologen as


Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen


Postadresse:

Postboks 127

8411 LødingenMob: +47 911 09459


E-post:

oyvind@ferskvannsbiologen.net

Rapporter

FVB- Ferskvannsbiologen AS

SNA - Skandinavisk naturovervåking AS

VFI - Vilt og fiskeinfo AS

NINA - Norsk institutt for naturforskning

BIRN - Prosjekt "Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland"

BIRT - Prosjekt "Bedre fiske i regulerte vassdrag i Troms"
2017

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr
2016                                                                                      

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr


2016-11

FVB

Faguttalelse vedrørende vilkårsrevisjon for Kvænangen kraftverk - vurdering av mulige effekter redusert vannføring i Mollesjohka kan ha for anadrom fisk i Reisavassdraget

Ø. Kanstad-Hanssen, M-A. Svenning

978-82-8312-081-3-

-


2015                                                                                      

2014

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr


2015-03

FVB

Har tynningsfiske i overtallige røyebestander hatt ønska effekt ? - status i tre innsjøer 13, 14 og 21 år etter oppstart av tynnigsfiske.

978-82-8312-060-8

2015-04

FVB

Konsekvensutredning for overføringer til Skibotn kraftverk.

978-82-8312-061-5

2015-07

FVB

Habitatfremmende tiltak ved Sjøforsen i Røssåga ifbm. bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk

Ø. Kanstad-Hanssen, L. Jenssen, K. Fjellstad, T. Næss

978-82-8312-064-6

2015-08

FVB

Konsekvensutredning for tema fisk og bunndyr i Stordalselva i Storfjord kommune

Ø. Kanstad-Hanssen, T. Bongard

978-82-8312-065-3

978-82-8312-066-0

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr

2014-07

FVB

Konsekvensutredning for tema fisk i Kobbryggelva i Bardu kommune

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-054-7
2013

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.


2013-06

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-039-4

2013-07

978-82-8312-040-0

2013-08

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-041-7

2013-09

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-042-4

2013-10

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-043-1

687

NINA

M-A.Svenning, Ø.K.Hanssen, J.A.Godiksen


951NINA

A.J.Jensen, S.Karlson, A.Lamberg, Ø.Kanstad-Hanssen, J.G.Jensås


957

NINA

M-A.Svenning, K.Præbel, Ø.Kanstad-Hanssen, M.Falkegård


06/2013

SNA

A.Lamberg, R.Strand, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen2012

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2012-01

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, V.Gjertsen, S.Bjørnbet

978-82-8312-022-6

2012-02

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-023-3

2012-03

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-024-0

2012-04

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-025-7

2012-05

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, T. Bongard

978-82-8312-026-4

2012-06

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-027-1

2012-07

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-028-8

2012-08

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-029-5

2012-09

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-030-1

2012-10

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-031-8

2012-11

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-032-5

2012-12

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, V.Gjertsen A.Lamberg

978-82-8312-033-2

780

NINA

M-A.Svennig, M.Falkegård, Ø.Kanstad-Hanssen


04/2012

VFI

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, K_A.Olsen, Ø.Kanstad-Hanssen, S.Øksenberg


13/2012


VFI

A.Lamberg, R.Strand, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen


20/2012

VFI

V.Gjertsen, A.Lamberg, S.Bjørnbet, Ø.Kanstad-Hanssen, S.Øksenberg


21/2012

VFI

V.Gjertsen, A.Lamberg, S.Bjørnbet, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård


---


BIRN

Ø.Kanstad-Hanssen


---

BIRT

Ø.Kanstad-Hanssen


01-2012

BIRT

Ø.K.Hanssen, K.Præbel


2011

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2011-01

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-014-1

2011-02

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-015-8

2011-03

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-016-5

2011-04

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-017-2

2011-05

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-018-9

2011-06

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-019-6

2011-07

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-020-2

2011-08

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-021-9

01-2011


BIRN

Sluttrapport - biotoptiltak i Røssåga på strekningen fra Villmoneset til Olderneset.

Ø.Kanstad-Hanssen2010

2009

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN

2009-01

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-005-9

2009-02

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-006-6


01-2009

BIRN

Revidert tiltaksplan for Åelva i Bindal kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen


02-2009

BIRN

Plan for rehabilitering og biotoptiltak i Røssåga på strekningen fra Villmoneset til Olderneset.

Ø.Kanstad-Hanssen


2008

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2008-01

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-002-8

2008-02

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-003-5

2008-03

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-004-2
01-2008

BIRN

Tiltaksplan for Reppaelva i Rødøy kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen


02-2008

BIRN

Tiltaksplan for Lysvasselva i Meløy kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre gyteområder og oppvekstområder for ungfisk.

Ø.Kanstad-Hanssen


03-2008

BIRN

Tiltaksplan for renovering av terskel i Øvervatnet i Fagerbakkvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen


2007

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2007-01

FVB

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-000-4

978-82-8312-001-1

- - -

BIRN

Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland 1998-2004 - Sluttrapport.

Ø.Kanstad-Hanssen


01-2007

BIRN

Tiltaksplan for Åelva i Bindal kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen


02-2007

BIRT

Fiskebiologiske undersøkelser i Innsetvatn i 2006.

Ø.Kanstad-Hanssen


Eldre rapporter kan oversendes elektronisk ved forespørsel

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus