Tjenester

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:

 

Ferskvannsbiologen as

 

Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen

 

Postadresse:

Postboks 127

8411 Lødingen

 

Tlf: +47 75 91 64 22,

Mob: +47 911 09459

E-post:

Ferskvannsbiologen@online.no

Ferskvannsbiologen leverer tjenester innenfor feltene ferskvannsøkologi og vassdragsforvaltning.

 

 

Ferskvannsøkologi:

 

- Tradisjonelle fiskebiologiske undersøkelser

- Garnfiske

- Elektrofiske

- Bestandsestimering

 

- Kartlegging og overvåkning av anadrom laksefisk

- Registrering av oppvandring / nedvandring

- Gytefiskregistrering

 

- Kurs og foredrag

 

Vassdragsforvaltning:

- Elverestaurering

- Avbøtende tiltak for redusert vannføring

- Tilbakeføring til naturlig tilstand

- Tilrettelegging for fiske

 

- Konsekvensutredninger

- Utbygging av vannkraft

- Verneplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus