Rapporter

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:

 

Ferskvannsbiologen as

 

Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen

 

Postadresse:

Postboks 127

8411 Lødingen

 

Tlf: +47 75 91 64 22,

Mob: +47 911 09459

 

E-post:

Ferskvannsbiologen@online.no

Rapporter

FVB- Ferskvannsbiologen AS

SNA - Skandinavisk naturovervåking AS

VFI - Vilt og fiskeinfo AS

NINA - Norsk institutt for naturforskning

BIRN - Prosjekt "Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland"

BIRT - Prosjekt "Bedre fiske i regulerte vassdrag i Troms"

2018

 

 

 

 

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr

 

 

 

 

 

2018-01

FVB

Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks - tiltak etter rømming fra Rauma stamfisk AS i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, S. Bjørnbet, A. Lamberg

978-82-8312-094-3

2018-02

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2017.

Ø. Kanstad-Hanssen, V, Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-095-0

2018-03

FVB

Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks - tiltak etter smoltrømming fra Akvafarm AS i 2016.

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-096-7

2018-04

FVB

Uttak av rømt oppdrettslaks i 20 elver - et oppdrag for OURO i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-097-4

2018-05

FVB

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i regulerte vassdrag i Lofoten i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, M. Halvorsen

978-82-8312-098-1

2018-06

FVB

Reetablering av laks og sjøørret i Ranaelva etter behandling med rotenon - staus i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-099-8

2018-07

FVB

Fiskebiologiske undersøkelser i Storvatnet og Sildhopvatnet på Hamarøy i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-100-1

2018-08

FVB

Prøvefiske i Elsvatn, Ugelvatn og Stemtjønna i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, H. Fredhült

978-82-8312-101-8

2018-09

FVB

Austerdalselva i Tysfjord - fiskebiologiske vurderinger av effektene av pålagte vannslipp

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-102-5

2018-10

FVB

Drivtelling av anadrom laksefisk i fire elver i Sør-Varanger høsten 2018.

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg, V. Gjertsen, S. Bjørnbet

978-82-8312-103-2

2018-11

FVB

Naturfaglige registreringer i Storvatnvassdraget i Nusfjord - vurderinger knyttet til søknad om endret vannuttak til smoltanlegg

Ø. Kanstad-Hanssen, K. S. Johansen

978-82-8312-104-9

 

 

 

 

 

2018-4

NTNU

Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. Årsrapport for 2017.

A.D. Sjursen, Ø. Kanstad-Hanssen, L. Rønning, J.V. Arnekleiv, J.G. Davidsen

978-82-8322-133-6

01/2018

SNA

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sausvassdraget i 2017 - et forprosjekt

A. Lamberg, V. Gjertsen, R. Strand, Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8341-012-9

05/2018

SNA

Videoovervåking av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget i 2017

A. Lamberg, R. Strand, Ø. Kanstd-Hanssen

978-82-8341-015-0

06/2018

SNA

Oppvandring av anadrom fisk i Svolværvassdraget i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg, V. Gjertsen

978-82-8341-014-3

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr

 

 

 

 

 

2017-01

FVB

Drivtelling av gytefisk, med registrerting av innslag ig uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2016

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Gjertsen, S. Bjørnbet, V. Bentsen, A. Lamberg

978-82-8312-084-4

2017-02

FVB

Uttak av rømt oppdrettslaks i 12 elver - et oppdrag for OURO i 2016

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-085-1

2017-03

FVB

Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks – tiltak etter rømming fra Salmar Nord’s lokalitet Kvitfloget i 2016

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg, R. Muladal

978-82-8312-086-8

2017-04

FVB

Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks – tiltak etter rømming fra Nova Sea's lokalitet Skonseng i 2016

Ø. Kanstad-Hanssen, E. Holthe, A. Lamberg, T. Bjørnå

978-82-8312-087-5

2017-05

FVB

Reetablering av laks og sjøørret i Ranaelva etter behandling med rotenon - status for reetablering i 2016

 

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-088-2

2017-06

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fiske-trappa i Målselvfossen i 2016

 

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-089-9

2017-07

FVB

Fiskefaglige undersøkelser på Glomfjordfjellet 2015/2016

Ø. Kanstad-Hanssen, H. Fredhult, T. Næss

978-82-8312-090-5

2017-08

FVB

Ungfiskregistreringer i Sausvassdraget i i 2016

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-091-2

2017-09

FVB

Drivtelling av gytefisk, med registrerting av innslag ig uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2017

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Gjertsen, S. Bjørnbet, V. Bentsen, A. Lamberg

978-82-8312-092-9

2017-10

FVB

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2017 - resultater fra drivtelling av laks, sjøørret og sjørøye

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg, V. Bentsen, S. Bjørnbet, V. Gjertsen.

978-82-8312-093-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr

 

 

 

 

 

2016-01

FVB

Durmålsbekken som gyte- og oppvekstområde for laksefisk etter overføring av deler av nedslagsfeltet

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-071-4

2016-02

FVB

Drivtelling av gytefisk, med registrering av

innslag og uttak av rømt oppdrettslaks,

i lakseførende elver i Nordland

og Troms i 2015

Ø. Kanstad-Hanssen, B. Bjørnbet, V. Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-072-1

2016-03

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-073-8

2016-04

FVB

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2015 - Resultater fra drivtelling av laks, sjøørret og sjørøye

Ø. Kanstad-Hanssen. S. Bjørnbet, V. Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-074-5

2016-05

FVB

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2015 - Resultater fra drivtelling av laks, sjøørret og sjørøye

Ø. Kanstad-Hanssen. S. Bjørnbet, V. Gjertsen, A. Lamberg

978-82-8312-075-2

2016-06

FVB

Ungfiskregistreringer i Laukhelle-Lakselva på Senja i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-076-9

2016-07

FVB

Ungfiskregistreringer i Farstadvassdraget i 2015

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-077-6

2016-08

FVB

Overvåking av laksebestandene i Røssåga og Ranaelva – sluttrapport for årene med reetablering, 2011-2015

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-078-3

2016-09

FVB

Forekomst av rømt settefisk i elver nær sette-fiskanlegg i Nordland og Troms våren 2016

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-079-0

2016-10

FVB

Fiskebiologiske undersøkelser i Holmvatn, Hundåla, Finnknevatn og Grytåvatn i 2015

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-080-6

2016-11

FVB

Faguttalelse vedrørende vilkårsrevisjon for Kvænangen kraftverk - vurdering av mulige effekter redusert vannføring i Mollesjohka kan ha for anadrom fisk i Reisavassdraget

Ø. Kanstad-Hanssen, M-A. Svenning

978-82-8312-081-3

2016-12

FVB

Drivtelling av gytefisk i Oustoelva i 2016 - oppfølging av utførte habitattiltak.

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-082-0

2016-13

FVB

Boniteringer i sideelver i Vefsnavassdraget

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-083-7

02/2016

SNA

Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2014

V. Gjertsen, A. Lamberg, R. Strand, Ø. Kanstad-Hanssen, S. Bjørnbet

 

04/2016

SNA

Innslag av rømt oppdrettslaks i Gaula og Orkla i 2013 til 2015 – en sammenligning av metoder

A. Lamberg, Ø. Kanstad-Hanssen, R. Strand, V. Gjertsen, S. Bjørnbet

 

-

-

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal - en alternativ oppfølging av konsesjonspliktige tiltak

Ø. Kanstad-Hanssen, T. Næss, H. Fredhult

 

2015

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter (e)

ISBN nr

 

 

 

 

 

2015-01

FVB

Status for røyebestanden i Innsetvatnet i Bardu kommune 2013

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-058-5

2015-02

FVB

Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 2013.

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-059-2

2015-03

FVB

Har tynningsfiske i overtallige røyebestander hatt ønska effekt ? - status i tre innsjøer 13, 14 og 21 år etter oppstart av tynnigsfiske.

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-060-8

2015-04

FVB

Konsekvensutredning for overføringer til Skibotn kraftverk.

Ø. Kanstad-Hanssen, T. Bongard

978-82-8312-061-5

2015-05

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen, S. Bjørnbe,V. Gjertsen,. A. Lamberg

978-82-8312-062-2

2015-06

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-063-9

2015-07

FVB

Habitatfremmende tiltak ved Sjøforsen i Røssåga ifbm. bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk

Ø. Kanstad-Hanssen, L. Jenssen, K. Fjellstad, T. Næss

978-82-8312-064-6

2015-08

FVB

Konsekvensutredning for tema fisk og bunndyr i Stordalselva i Storfjord kommune

Ø. Kanstad-Hanssen, T. Bongard

978-82-8312-065-3

2015-09

FVB

Oppvandring av anadrom laksefisk i ni vassdrag i Nordland i 2014 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Bentsen

978-82-8312-066-0

2015-10

FVB

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal - fremdriftsrapport for 2014

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-067-7

2015-11

FVB

Prøvefiske i Kallvatnet i Rana kommune i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen, H. Fredhult, T. Næss

978-82-8312-068-4

2015-12

FVB

Ungfiskregistreringer i Sausvassdraget i 2014

Ø. Kanstad_Hanssen

978-82-8312-069-1

2015-13

FVB

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal - fremdriftsplan for for 2015

Ø. Kanstad-Hanssen, T. Næss, H, Fredhult

978-82-8312-070-7

03/2015

SNA

Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2013

A. Lamberg, V. Gjertsen, S. Bjørnbet, R. Strand, Ø. Kanstad-Hanssen

 

05/2015

SNA

Gytefisktelling i Saltdalselva i 2014 - resultater fra drivtelling av laks, sjøørret og sjørøye

Ø. Kanstad-Hanssen, A. Lamberg, V. Gjertsen, M. Bakken

 

06/2015

SNA

Gytefisktelling i Beiarelva i 2014 - resultater fra drivtelling av laks, sjøørrett og sjørøye

Ø. Kanstad-Hanssen, S. Bjørnbet, V. Gjertsen, A. Lamberg

 

1104

NINA

Oppvandring og innslag av oppdrettslaksi norske lakseelver; basert på videoovervåking, fellefangst og drivtelling

Svenning, M-A., Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A., Strand, R. Dempson, J. B., Fauchald, P.

 

2014

Rapport nr

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr

2014-01

FVB

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013

Ø. Kanstad-Hanssen,

V. Bentsen

978-82-8312-048-6

2014-02

FVB

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal - fremdriftsrapport for 2013

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-049-3

2014-03

FVB

Overvåking av reetablerte laksebestander i Røssåga og Ranaelva i 2013

Ø. Kanstad-Hanssen

A. Lamberg

978-82-8312-050-9

2014-04

FVB

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Ø. Kanstad-Hanssen

S. Øksenberg

978-82-8312-051-6

2014-05

FVB

Habitatfemmende tiltak ved Sjøforsen ifbm. bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk

Ø. Kanstad-Hanssen

T. Næss

978-82-8312-052-3

2014-06

FVB

Fiskebiologisk undersøkelse i Ordovatnet i Båtsfjord og Vadsø kommune

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-053-0

2014-07

FVB

Konsekvensutredning for tema fisk i Kobbryggelva i Bardu kommune

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-054-7

2014-08

FVB

Oustoelva og Gamasjohka - ungfiskregistrering, gytefisktelling og bonitering i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-055-4

2014-09

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013

Ø. Kanstad-Hanssen

978-82-8312-056-1

2014-10

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2014

Ø. Kanstad-Hanssen, V. Gjertsen, S. Bjørnbet

978-82-8312-057-8

04/2014

SNA

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2012

A. Lamberg, S. Bjørnbet, V. Gjertsen, R. Strand, Ø. Kanstad-Hanssen

 

06/2014

SNA

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2013 - Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye.

A. Lamberg, M. Bakken, S. Bjørnbet, V. Gjertsen, Ø. Kanstad-Hanssen

 

 

 

 

 

 

2013

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

 

 

 

 

 

2013-01

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-034-9

2013-02

FVB

Boniteringer i Vefsnavassdraget oppstrøms Laksforsen

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-035-6

2013-03

FVB

Fiskebiologisk undersøkelse i Langvatn i Kvæfjord kommune 2012

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-036-3

2013-04

FVB

Fiskebiologisk undersøkelse i Jægervatn i Lyngen kommune 2012

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-037-0

2013-05

FVB

Oppvandring av anadrom laksefisk i 10 vassdrag i Nordland i 2012

Ø.Kanstad-Hanssen, V.Bentsen

978-82-8312-038-7

2013-06

FVB

Kartlegging av fiskebestandene i Fustavassdraget i forkant av rotenonbehandling.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-039-4

2013-07

FVB

Overvåking av reetablerte laksebestander i Røssåga og Ranaelva i 2012.

Ø.Kanstad-Hanssen, A. Lamberg

978-82-8312-040-0

2013-08

FVB

Nedre Røssåga II - utvidelse av produksjon. Vurdering av effekter for fiskebestandene

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-041-7

2013-09

FVB

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal - fremdriftsplan for 2012.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-042-4

2013-10

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2012.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-043-1

2013-11

FVB

Tilhørighet og genetisk variasjon av storvokst ørret fra Altevatn

K.Præbel, V.Bourret, Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-044-8

2013-12

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms 2013

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-045-5

2013-13

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-046-2

2013-14

FVB

Vurderinger av fem sidebekker til Beiarelva

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-047-9

687

NINA

Røsvatn 1997-2013. Hva skjedde etter utsetting av 12000 store ørret i perioden 2006-2009 ?

M-A.Svenning, Ø.K.Hanssen, J.A.Godiksen

 

951

 

 

NINA

Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012 - Bestandsovervåking av laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen.

A.J.Jensen, S.Karlson, A.Lamberg, Ø.Kanstad-Hanssen, J.G.Jensås

 

957

NINA

Sjørøye - økologisk og/eller genetisk segregering ?

M-A.Svenning, K.Præbel, Ø.Kanstad-Hanssen, M.Falkegård

 

06/2013

SNA

Videoovervåking av laks og sjøørret i Roksdalsvassdraget på Andøya i 2012.

A.Lamberg, R.Strand, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen

 

07/2013

SNA

Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma i årene 2001-2012

A. Lamberg, R. Strand, S. Øksenberg. Ø. Kanstad-Hanssen

 

2012

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2012-01

FVB

Drivtelling av gytefisk i Lakseførende elver i Troms i 2011

Ø.Kanstad-Hanssen, V.Gjertsen, S.Bjørnbet

978-82-8312-022-6

2012-02

FVB

Effekter og gevinster for ferskvannsbiologi av prøveslipp av ulike mengder vann i Barduvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-023-3

2012-03

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2011.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-024-0

2012-04

FVB

Overvåking av reetablerte laksebestander i Røssåga og Ranaelva i 2011.

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-025-7

2012-05

FVB

Miljøfaglige utredninger i Barduvassdraget ifbm. vilkårsrevisjon for Altevassreguleringen.

Ø.Kanstad-Hanssen, T. Bongard

978-82-8312-026-4

2012-06

FVB

Detaljplan for miljøtiltak i Skjoma - gjenåpning av sideløp langs lakseførende del av elva.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-027-1

2012-07

FVB

Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-028-8

2012-08

FVB

Konsekvensutredning for fagtemaene akvatisk miljø og verneplan for vassdrag og nasjonale laksevassdrag ifbm bygging av Reinoks kraftverk og Reinoks pumpe

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-029-5

2012-09

FVB

Konsekvensutredning for fagtema "Ferskvannsbiologi" ifbm vannkraftutbygging i Vassdalsvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-030-1

2012-10

FVB

Konsekvensutredning for fagtema "Ferskvannsbiologi" ifbm vannkraftutbygging i Sjønståvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-031-8

2012-11

FVB

Fiskebiologsik undersøkelse i Langvatn, Vefsn kommune i 2012.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-032-5

2012-12

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2012.

Ø.Kanstad-Hanssen, V.Gjertsen A.Lamberg

978-82-8312-033-2

780

NINA

Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning?

M-A.Svennig, M.Falkegård, Ø.Kanstad-Hanssen

 

04/2012

VFI

Gytefiskregistrering i Nidelva i 2011.

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, K_A.Olsen, Ø.Kanstad-Hanssen, S.Øksenberg

 

13/2012

 

VFI

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011.

A.Lamberg, R.Strand, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen

 

20/2012

VFI

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012.

V.Gjertsen, A.Lamberg, S.Bjørnbet, Ø.Kanstad-Hanssen, S.Øksenberg

 

21/2012

VFI

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2012.

V.Gjertsen, A.Lamberg, S.Bjørnbet, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård

 

---

 

BIRN

Fiskefaglig aktivitet i 2007-2011

Ø.Kanstad-Hanssen

 

---

BIRT

Fiskefaglig aktivitet i 2007-2011

Ø.Kanstad-Hanssen

 

01-2012

BIRT

Fiskebiologiske undersøkelser i Altevatn i 2012 - overvåking av ørekytas utbredelse, rekrutteringspotensial og populasjonstilhørighet hos ørret samt vurdering av stamfiskprogram.

Ø.K.Hanssen, K.Præbel

 

2011

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2011-01

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2010.

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-014-1

2011-02

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2010.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-015-8

2011-03

FVB

Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva - vurdeing av innslag av anadrom fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-016-5

2011-04

FVB

Utbygging av Håkvikvassdraget og overføring av Tverrdalselva i Narvik kommune - konsekvensutredning fir fagtema "fisk og ferskvannsbiologi".

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-017-2

2011-05

FVB

Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010.

 

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-018-9

2011-06

FVB

Sula kraftverk og pumpekraftverk i Gratangen og Skånland kommune - konsekvensutredning for fagtema "fisk og ferskvannsbiologi". Revidert

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-019-6

2011-07

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2011.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-020-2

2011-08

FVB

Laksefisk og bunndyr som indikator på økologisk tilstand i vassdrag i vannregion Nordland i 2011.

Ø.Kanstad-Hanssen, T.Bongard

978-82-8312-021-9

01-2011

 

BIRN

Sluttrapport - biotoptiltak i Røssåga på strekningen fra Villmoneset til Olderneset.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

17-2011

VFI

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2011. Resultater av drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 25. oktober og 3. til 4. november i 2010.

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård, S.Øksenberg.

 

2010

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2010-01

FVB

Jotind kraftverk i Tjeldsund kommune - konsekvensutredning for ferskvannsfauna i vassdraget

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-007-3

2010-02

FVB

Utbygging av Govddesåga i Beiarn kommune - konsekvensutredning for ferskvannsfauna.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-008-0

2010-03

FVB

Rebenvatn vatn 700 - en tilleggsutbygging til Glomfjord kraftverk.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-009-7

2010-04

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2009.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-010-3

2010-05

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2009.

Ø.Kanstad-Hanssen, A.Lamberg

978-82-8312-011-0

2010-06

FVB

Sula kraftverk og pumpekraftverk i Gratangen og Skånland kommune - konsekvensutredning for fagtema "fisk og ferskvannsbiologi".

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-012-7

2010-07

FVB

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2010.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-013-4

01-2010

BIRT

Utviklingen av fiskebestandene i Altevatn i perioden 2002-2009.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

02-2010

BIRT

Detaljplan for pilotstudie i Barduelva - strømsetting som habitatjusterende tiltak ved lav vannføring.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

03-2010

BIRT

Utredning av kultiveringsalternativer for fiskesamfunnet i Altevatn.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

01-2010

BIRN

Helhetlig tiltaksplan for Skjomenvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

14-2010

VFI

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnvassdraget i 2009.

A.Lamberg, Ø.Kanstad-Hanssen

 

15-2010

VFI

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård, S.Øksenberg.

 

17-2010

VFI

Gytefisktelling i Saltdalselva i 2010. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010.

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård, S.Øksenberg.

 

18-2010

VFI

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010. Resultater av drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 25. oktober og 3. til 4. november i 2010.

A.Lamberg, S.Bjørnbet, V.Gjertsen, Ø.Kanstad-Hanssen, B.Kibsgård, S.Øksenberg.

 

2009

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN

2009-01

FVB

Utbygging av Fossan kraftverk i Gratangen kommune- konsekvensutredning for fiskebestandene i vassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-005-9

2009-02

FVB

Utbygging av Grønnlievla og Røyrelva i Salangen kommune - utvidet konsekvensutredning for fiskebestandene i vassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-006-6

01-2009

BIRT

Fiskebiologiske undersøkelser i Barduelva i 2007 og 2008

Ø.Kanstad-Hanssen

 

01-2009

BIRN

Revidert tiltaksplan for Åelva i Bindal kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

02-2009

BIRN

Plan for rehabilitering og biotoptiltak i Røssåga på strekningen fra Villmoneset til Olderneset.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

2008

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2008-01

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i Målselvfossen i 2007.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-002-8

2008-02

FVB

Utbygging av Grønnlielva og Røyrelva i Salangen kommune - konsekvensutredning for fiskebestandene i vassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-003-5

2008-03

FVB

Vannkraftprosjekter sør-øst for Røssvatnet - konsekvensutredning for deltema "ferskvannsbiologi og fisk".

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-004-2

01-2008

BIRT

Fiskebiologisk status i Altevatn og vurdering av kultiveringsalternativer

Ø.Kanstad-Hanssen, M-A.Svenning

 

Fagrapport nr 1

BIRT

Tynning av overtallige røyebestander i regulerte innsjøer i Troms - gir teinefiske gode resultater.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

481

NINA

Fiskebiologiske undersøkelser i Målselvvassdraget 2006-2007.

M-A.Svenning, Ø.Kanstad-Hanssen

 

01-2008

BIRN

Tiltaksplan for Reppaelva i Rødøy kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

02-2008

BIRN

Tiltaksplan for Lysvasselva i Meløy kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre gyteområder og oppvekstområder for ungfisk.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

03-2008

BIRN

Tiltaksplan for renovering av terskel i Øvervatnet i Fagerbakkvassdraget.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

2007

Rapport nr.

Utgiver

Tittel

Forfatter(e)

ISBN nr.

2007-01

FVB

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i Målselvfossen i 2006.

Ø.Kanstad-Hanssen

978-82-8312-000-4

2007-02

FVB

Utbygging av Turrelva, Stordalselva; Skogneselva og Ritaelva i Ullsfjorden . konsekvensutredning for deltema "fisk, ferskvannsfauna og liv i fjorden".

Ø.Kanstad-Hanssen, H-C.Eilertsen, T.Pedersen

978-82-8312-001-1

- - -

BIRN

Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland 1998-2004 - Sluttrapport.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

01-2007

BIRN

Tiltaksplan for Åelva i Bindal kommune - biotopjusterende tiltak for å sikre leveområder for ungfisk og standplasser for voksen fisk.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

02-2007

BIRT

Fiskebiologiske undersøkelser i Innsetvatn i 2006.

Ø.Kanstad-Hanssen

 

Eldre rapporter kan oversendes elektronisk ved forespørsel

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus