Forside

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:

 

Ferskvannsbiologen as

 

Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen

 

Postadresse:

Postboks 127

8411 Lødingen

 

Tlf: +47 75 91 64 22,

Mob: +47 911 09459

E-post:

Ferskvannsbiologen@online.no

Velkommen til firmaet Ferskvannsbiologen AS

Ferskvannsbiologen as driver forvaltningsrettet

rådgivning og forskning innenfor fagområdene

innlandsfisk og anadrom laksefisk.

 

 

Firmaets oppgaver er oppdrags- og tilskuddsbaserte, og vi leverer tjenester til kraftbransjen,

miljømyndigheter (Fylkesmenn og Miljødirektoratet),

Mattilsynet og lokale forvaltningsaktører

og rettighetshavere.

 

 

Ferskvannsbiologen er sentralt lokalisert for oppdrag i hele Nord-Norge.Ta kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon vedrørende våre tjenester.

 

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus